speaker-photo

Dominik Zdebik

działacz społeczny

Koordynator Klastrów Energii w XOOG Klastry Energii. Student V roku Prawa w ramach Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Autor analiz oraz raportów z zakresu prawa energetycznego.

Laureat i finalista konkursów z zakresu retoryki oraz negocjacji. Aktywny prelegent oraz współorganizator konferencji z zakresu historii prawa oraz teorii i filozofii prawa, a także panelista Śląskiego Festiwalu Nauki. Członek zarządów kół naukowych oraz organizacji studenckich, wśród których należy wyróżnić Korporację Akademicką. Alumn Kolegium Legislacji, Akademii Liderów Rzeczypospolitej oraz Kolegium RP. Za swoją działalność naukową i społeczną został uhonorowany wyróżnieniem w ramach ministerialnego konkursu Ambasador Młodego Pokolenia RP.

W wolnych chwilach amator gry na pianinie, gry w tenisa oraz pływania. Miłośnik muzyki poważnej, sympatyk Opery Śląskiej, fan książek fantasy, adept dolce vita, a nade wszystko dandys.