speaker-photo

Daria Socha

NZS UŚ

Studentka Prawa i Dziennikarstwa w Kolegium Indywidualnych Studiów Miedzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego. Wiceprzewodnicząca ds. finansów Niezależnego Zrzeszenia Studentów UŚ kadencji 2022/2023 i  członkini Komisji Rewizyjnej. Ambasadorka Kariery Unii Europejskiej oraz była stażystka w Parlamencie Europejskim.

Zaangażowana w projekty społeczne związane z partycypacją młodzieży. Zajmująca się naukowo tematyką praw człowieka, prawa Unii Europejskiej i regionalizmem.