speaker-photo

Michał Stolarczyk

Młodzi i Śląsk

Student Indywidualnych Studiów Międzobszarowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Stażysta Parlamentu Europejskiego i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Aktualnie pracownik

Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Działacz społeczny i propagator postaw pro obywatelskich, Przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia

Studentów Uniwersytetu Śląskiego i Prezes fundacji: Młodzi i Śląsk. Koordynator projektów

międzynarodowych, alumn Akademii Liderów Dyplomacji.

Z pasji brydżysta, z urodzenia Bytomianin.