speaker-photo

Krzysztof Buła

Krakowskie Stowarzyszenie Mówców

Założyciel i Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, członek zarządu Fundacji Projekty Edukacyjne, od ponad 10 lat związany z edukacją obywatelską w zakresie jakości debaty publicznej w Polsce. Trener retoryki i wystąpień publicznych, popularyzator idei debaty oksfordzkiej w Polsce. Zafascynowany dialogiem, sztuką dyskusji i komunikacją międzyludzką.

Absolwent Szkoły Trenerów Uniwersytetu Jagiellońskiego, spędził ponad 1500 godzin na sali szkoleniowej. Ukończył kurs dydaktyki Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM oraz kurs Fundacji Szkoły Liderów. Koordynator Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich, ogólnopolskiego projektu rozwijającego kompetencje komunikacyjne studentów. Poprzez wykłady, debaty pokazowe i turnieje debat projekt dotarł do ponad 5000 studentów w Polsce. W ramach Mistrzostw współtworzył i przeprowadzał program ponad 250 szkoleń na 40 uniwersytetach. Wieloletni sędzia debat na poziomie zarówno szkolnym jak i akademickim.