speaker-photo

Kamil Gromulski

PARP

Wykształcenie zdobywał w zakresie nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych, jednak zawodowo i prywatnie rozwija się w obszarze innowacji, nowych technologii oraz programów wpierających startupy.  

Od 14 lat związany z sektorem publicznym, początkowo w obszarze wsparcia projektów z zakresu kapitału ludzkiego, rozwoju i edukacji. Obecnie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości koordynuje zespołem odpowiedzialnym za inicjatywy rozwojowe wyznaczające nowe standardy działania dla administracji publicznej w zakresie budowania jakości ekosystemu innowacji w Polsce. Realizuje program Connect&ScaleUp, który promuje polskich innowatorów i polskie innowacje, pokazuje przedsięwzięcia i  przedsiębiorstwa, których rozwiązania i produkty opierają się na dostarczaniu wartości społeczeństwu, środowisku, kulturze, wspiera projekty nastawione na podejmowanie wyzwań biznesowych, rozwiązywanie problemów i szeroko rozumianą współpracę.

Czas wolny spędza kreatywnie oddając się pasji malarskiej, historii sztuki, wspinaczce oraz słuchaniu podcastów z zakresu neuronauki w sztucznej inteligencji oraz psychologii.