speaker-photo

Paweł Urzenitzok

NZS UŚ

Student prawa w ramach Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, absolwent Prawa Amerykańskiego na UW. Uczestnik prestiżowych akademii, takich jak Kolegium Legislacji, Szkoła Przywództwa Pod Żaglami oraz Akademia Liderów Dyplomacji. Za swoją działalność naukową wyróżniony Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Rektora. Laureat i Finalista konkursów z zakresu przemawiania i negocjacji.

Przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego w kadencji 2022/2023, obecnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej NZS UŚ oraz Senator Uniwersytetu Śląskiego.

Czynny uczestnik i wolontariusz na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych o tematyce prawa nowych technologii.

W wolnych chwilach uwielbia odwiedzać nowe burgerownie.