speaker-photo

Paulina Matysiak

Paulina Matysiak — posłanka partii Razem z Kutna IX i X kadencji, wiceprzewodnicząca Komisji Infrastruktury i przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym oraz Podkomisji ds. Czytelnictwa i Prawa Autorskiego. Absolwentka filologii polskiej oraz studiów podyplomowych z filozofii, etyki i interoperacyjności systemu kolei. Aktualnie studiuje na kierunku organizacja pozamiejskiego publicznego transportu zbiorowego. Członkini Rady Krajowej partii Razem.