speaker-photo

Filip Nowakowski

Instytut Inicjatyw Lokalnych

Prawnik zawodowo związany z administracją publiczną. Absolwent historii, a obecnie student czwartego roku prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Podczas swojej kariery zawodowej miał okazję współpracować z przedstawicielami władzy rządowej i samorządowej, a także parlamentarzystami. Jego doświadczenie obejmuje także pracę dziennikarską, co pozwoliło mu zdobyć wszechstronne umiejętności w komunikacji i analizie informacji.

Jako oficer łącznikowy brał czynny udział w organizowanych w Katowicach szczytach ONZ - WUF11 oraz IGF2021. Jego rola polegała na koordynacji działań i współpracy pomiędzy podmiotami, a także trosce o szereg delegacji międzynarodowych.

Odbył staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli, gdzie dokładnie poznał europejskie struktury polityczne i prawne oraz zyskał wartościowe doświadczenie i znajomości międzynarodowe.

Pełni funkcję koordynatora projektów w Fundacji Instytut Inicjatyw Lokalnych im. Waleriana Pańki. Jest aktywnym uczestnikiem wszelkich projektów i inicjatyw.

To ambitny i zaangażowany profesjonalista, który wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności w służbie społeczności lokalnych oraz w pracy z instytucjami publicznymi. Naukowo skupia się na kwestiach związanych z europejską dyplomacją. Jego doświadczenie w prawie, komunikacji i zarządzaniu projektami stanowi solidną podstawę dla dalszego rozwoju i osiągnięcia sukcesów w karierze.